Siêu Sao HANE công bố thành lập Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường HUTECH PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng HUTECH và Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội và Đại diện hai bên trong lễ ký kết.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng HUTECH và Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội và Đại diện hai bên trong lễ ký kết.

Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường HUTECH

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng HUTECH và Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội và Đại diện hai bên trong lễ ký kết.

Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM phát biểu.
Diễn giả ThS. Lê Năng Hùng nhận hoa cảm ơn từ đại diện HUTECH

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật