Siêu Sao HANE công bố thành lập Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường HUTECH Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM phát biểu.

Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM phát biểu.

Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường HUTECH

Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM phát biểu.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại lễ ký kết.
PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng HUTECH và Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội và Đại diện hai bên trong lễ ký kết.

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật