Siêu Sao HANE công bố thành lập Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường HUTECH Diễn giả ThS. Lê Năng Hùng nhận hoa cảm ơn từ đại diện HUTECH

Diễn giả ThS. Lê Năng Hùng nhận hoa cảm ơn từ đại diện HUTECH

Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường HUTECH

Diễn giả ThS. Lê Năng Hùng nhận hoa cảm ơn từ đại diện HUTECH

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng HUTECH và Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội và Đại diện hai bên trong lễ ký kết.
Hình ảnh Hội viên, Chi hội và sinh viên Hutech

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật