Siêu Sao Triển lãm “Họa duyên tương ngộ”: Hồi hương di sản nghệ thuật của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên Bức sơn mài Làng ven sông (năm 1952) của Họa sỹ Trần Phúc Duyên do sưu tập Nguyễn Quỳnh Lâm cung cấp. Ảnh: VGP/Phạm Lê

Bức sơn mài Làng ven sông (năm 1952) của Họa sỹ Trần Phúc Duyên do sưu tập Nguyễn Quỳnh Lâm cung cấp. Ảnh: VGP/Phạm Lê

Cố họa sĩ Trần Phúc Duyên bên tranh sơn mài Phong Cảnh Sài Sơn - Ảnh: VGP

Bức sơn mài Làng ven sông (năm 1952) của Họa sỹ Trần Phúc Duyên do sưu tập Nguyễn Quỳnh Lâm cung cấp. Ảnh: VGP/Phạm Lê

Cố họa sĩ Trần Phúc Duyên bên tranh sơn mài Phong Cảnh Sài Sơn – Ảnh: VGP
Hai nhà sưu tập Lê Quang Vinh và Phạm Quốc Đạt – Ảnh: VGP/Phạm Lê

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật