Hai nhà sưu tập Lê Quang Vinh và Phạm Quốc Đạt – Ảnh: VGP/Phạm Lê

Cố họa sĩ Trần Phúc Duyên bên tranh sơn mài Phong Cảnh Sài Sơn - Ảnh: VGP

Hai nhà sưu tập Lê Quang Vinh và Phạm Quốc Đạt – Ảnh: VGP/Phạm Lê

Bức sơn mài Làng ven sông (năm 1952) của Họa sỹ Trần Phúc Duyên do sưu tập Nguyễn Quỳnh Lâm cung cấp. Ảnh: VGP/Phạm Lê

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật