Một số vai diễn khác

“Rồi tới luôn”, một vở diễn “cười tới luôn” của đạo diễn Lê Ngọc Tưởng

Một số vai diễn khác

Dzui & Dzẻ
Đạo diễn Lê Ngọc Tưởng và học trò

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật