Đạo diễn Lê Ngọc Tưởng và học trò

“Rồi tới luôn”, một vở diễn “cười tới luôn” của đạo diễn Lê Ngọc Tưởng

Đạo diễn Lê Ngọc Tưởng và học trò

Một số vai diễn khác
Lời nguyền gây đau khổ cho mọi người

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật