Siêu Sao Tuần lễ trái cây ‘Trên bến dưới thuyền’ quảng bá tiềm năng du lịch sông nước Trái cây độc lạ như bí hồ lô 100kg đến từ Hà Giang, bí thiên vũ, thanh long tổ yến thu hút khách tham quan - Ảnh: VGP/Huy Phạm

Trái cây độc lạ như bí hồ lô 100kg đến từ Hà Giang, bí thiên vũ, thanh long tổ yến thu hút khách tham quan – Ảnh: VGP/Huy Phạm

Trái cây độc lạ như bí hồ lô 100kg đến từ Hà Giang, bí thiên vũ, thanh long tổ yến thu hút khách tham quan - Ảnh: VGP/Huy Phạm

Trái cây độc lạ như bí hồ lô 100kg đến từ Hà Giang, bí thiên vũ, thanh long tổ yến thu hút khách tham quan – Ảnh: VGP/Huy Phạm

Nhiều du khách mua trái cây cho gia đình và để biếu tặng – Ảnh: VGP/Huy Phạm

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật