Siêu Sao Thành lập Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch HANE và GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh, Trưởng khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường ký ghi nhớ hợp tác.  

Ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch HANE và GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh, Trưởng khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường ký ghi nhớ hợp tác.  

Hoạt động của Chi hội sẽ tạo môi trường cho các nhóm sinh viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường. 

Ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch HANE và GS.TSKH. Vũ Quang Mạnh, Trưởng khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường ký ghi nhớ hợp tác.  

Ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM phát biểu tại lệ ra mắt Chi hội.
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Chánh văn phòng HANE và đại diện Khoa trao ba cuộc thi thiết kế Poster hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.  

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật