Siêu Sao Thành lập Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Hoạt động của Chi hội sẽ tạo môi trường cho các nhóm sinh viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường. 

Hoạt động của Chi hội sẽ tạo môi trường cho các nhóm sinh viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường. 

Hoạt động của Chi hội sẽ tạo môi trường cho các nhóm sinh viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường. 

Hoạt động của Chi hội sẽ tạo môi trường cho các nhóm sinh viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm với thiên nhiên và môi trường. 

Ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM phát biểu tại lệ ra mắt Chi hội.

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật