Siêu Sao HANE trồng cây xanh “Vì một Việt Nam Xanh” và thăm chiến sĩ Trung đoàn Radar 251 Các thành viên đoàn cùng các cán bộ chiến sĩ trồng cây trong khuôn viên Trung đoàn 251

Các thành viên đoàn cùng các cán bộ chiến sĩ trồng cây trong khuôn viên Trung đoàn 251

Hội HANE trồng cây xanh và thăm chiến sĩ Trung đoàn Radar 251

Các thành viên đoàn cùng các cán bộ chiến sĩ trồng cây trong khuôn viên Trung đoàn 251

Hội HANE, Trung đoàn 251 và khách mời chụp ảnh lưu niệm
Các thành viên đoàn cùng các cán bộ chiến sĩ  trồng cây

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật