Siêu Sao HANE phối hợp QTSC tổ chức chương trình “Chung tay vì QTSC xanh” lần 2 Mọi người đã sẵn sàng để trồng cây, vệ sinh và nhặt rác trong QTSC

Mọi người đã sẵn sàng để trồng cây, vệ sinh và nhặt rác trong QTSC

Chương trình “Chung tay vì QTSC xanh”

Mọi người đã sẵn sàng để trồng cây, vệ sinh và nhặt rác trong QTSC

Mọi người tham gia chương trình cùng chụp ảnh lưu niệm
Một số hình ảnh trồng cây

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật