Siêu Sao Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP Hồ Chí Minh lần thứ III Ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội HANE.

Ông Đặng Văn Khoa, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội HANE.

Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III
Các đại biểu dự Hội nghị.

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật