Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường HUTECH

Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường HUTECH

Ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch Hội trao Quyết định thành lập Chi hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH cho Ông Lâm Vĩnh Sơn – Chi Hội Trưởng.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại lễ ký kết.

Sao Tuần

Top 3 Sao Mới

Tin tức nổi bật