Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 9 : Tình Người Miền Tây

890

Xóm trọ thiên đường tập 9, Sự xuất hiện của mẹ Luyến, Tính và mẹ Luyến đụng độ trên đường ra về. Lệ, Luyến bị mẹ phát hiện điểm học kỳ kém. Vợ chồng Tính – Toán rủ nhau đi nhà nghỉ.

Thanh Hồng