Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 8 : 3 bước vượt qua thất tình

795

Xóm trọ thiên đường tập 8; Ngân 98 khóc lóc về mối tình mới được 2 tháng đã chia tay của mình. Linh Miu – Chanh, Hứa Minh Đạt – tùy bày tỏ lòng xót thương và cảm thông.

Thanh Hồng