Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 7 : Mồ Hôi Ban Trưa

462

Xóm trọ thiên đường tập 7, Bất Thường: Vợ chồng tính toán gặp nhau vào lúc giữa. Tính làm bể đồ khách giao, Toán mở lớp dạy thêm tại xóm trọ mà không xin phép ai. Chanh và Toán giành nhau một chiếc ti vi. Liệu có xảy ra xung đột ?