Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 5 : xuất hiện cảnh nóng giữa Hứa Minh Đạt và Linh Miu

536

Ca sĩ Anh Tâm chuyển tới phục vụ quán cafe cho Linh Miu mặc cho Đoàn Thanh Phượng can ngăn, Ca sĩ Anh Tâm chuyển tới phục vụ quán cafe cho Linh Miu mặc cho Đoàn Thanh Phượng can ngăn, xuất hiện cảnh nóng giữa Hứa Minh Đạt và Linh Miu tại xóm trọ.ất hiện cảnh nóng giữa Hứa Minh Đạt và Linh Miu tại xóm trọ.

Kim Anh