Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 4 : Những rắc rối của cô Chanh

445

Vì quá chanh chua mà cô Chanh luôn gặp rắc rối trong cuộc sống, từng bạn trai rời bỏ cô để tìm hạnh phúc mới. Cô Chanh còn gặp những rắc rối ntn trong tập 4 này