Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 3 : Mâu thuẫn khi sống chung nhà

539

Xuân Văn chuyển đến sông với mẹ chồng ở xóm trọ, những mâu thuần đầu tiên của các thành viên về nhà vệ sinh và cuộc họp đầu tiên