Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 2 : Hứa Minh Đạt trùm lười biếng

329

Hotgirl Linh Miu, Ngân 98 – hotgirl ngực khủng, DJ Na – Hotgirl Mì Gõ chuyển tới sống chung với Badboy Hứa Minh Đạt tại Xóm Trọ Thiên Đường như một gia đình.