Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 18 : Kết Nối

702

Tập 18 với bao cảm xúc được dồn nén. Cái cảm xúc ghét quá hóa yêu của Chanh dành cho Tùy giờ đã thành sự thật