Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 16 : Làm Lành

675

Xóm trọ thiên đường tập 16, Tập trước vợ chồng Tính Toán đã giận nhau rất nhiều, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, họ lại làm lành với nhau. Nhưng liệu đứa con trong bụng cô vợ có giữ hay không ?