Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 15 : Vết nứt

710

Xóm trọ thiên đường tập 15, Sau khi biết tien vợ có bầu, Tính cùng mẹ và con gái chúc mừng Toán bằng cách tạo sự bất ngờ. Tưởng rằng cô sẽ vui nhưng ai ngờ mọi diễn biến lại đi ngược lại so với mong đợi.

Thanh Hồng