Xóm Trọ Thiên Đường – Tập 10 : Thư gửi ông chủ

712

Xóm trọ thiên đường tập 10, Mẹ Luyến ra về trong sự tiệc nuối của 2 cô sinh viên. Chanh quyết định mời Luyến làm nhân viên cho quán cafe. Vợ chồng Tính Toán mơ về một căn nhà riêng.

Thanh Hồng