Thú vị bài hát “Việt Nam ơi! Đánh bay COVID”

483

Ca khúc này như tiếp thêm sức mạnh cho toàn dân, toàn quân và những con người đang ở tuyến đầu chống dịch.
Cùng với người Việt ở khắp mọi nơi đang đoàn kết đồng lòng, muôn triệu trái tim cùng thắp lên ngọn lửa tình nghĩa đồng bào thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Tinh thần ấy đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ bằng nhiều cách thức. Âm nhạc cũng một trong những cách hiệu quả, dễ đi vào lòng người và có tính hiệu triệu cao. Điều này có thể thấy trong giai điệu bài hát Việt Nam ơi! Đánh bay Covid của nhạc sĩ Minh Beta vừa ra mắt.

 

Chia sẻ