Tập 4 ‘Thợ săn giang hồ’: Phong và Nhĩ lên làm đại ca

619