Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thanh toán hơn 1.318 tỷ cho bà Thảo

593

“Vua cà phê” Trung Nguyên đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán cho bà Thảo hơn 1.318 tỷ đồng và không phải thực hiện thêm nghĩa vụ nào khác.

Ngày 24/5, Tập đoàn Trung Nguyên phát đi thông báo cho biết ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán tiền chênh lệch tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong vụ án ly hôn.

Theo quyết định giám đốc thẩm, ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo hơn 1.318 tỷ đồng. So với bản án phúc thẩm ngày 5/12/2019, ông Vũ phải trả thêm cho bà Thảo 127 tỷ.

Ngày 13/5, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã có quyết định về sửa đổi, bổ sung việc thi hành án. Theo giấy xác nhận kết quả thi hành án, “vua cà phê” Trung Nguyên đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán vào ngày 21/5.

Căn cứ vào quyết định giám đốc thẩm, HĐTP TAND Tối cao đã sửa bản án phúc thẩm theo hướng cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn.

Về tài sản chung, tổng tài sản giải quyết phân chia của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ là hơn 7.900 tỷ đồng. Bà Diệp Thảo được chia tổng số tài sản hơn 3.245 tỷ đồng, ông Vũ được chia tổng số tài sản hơn 4.655 tỷ đồng.

Về bất động sản, tòa giao bà Thảo được sở hữu, quản lý, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ; ông Vũ được quản lý đất và tài sản gắn liền với đất tương đương 6 bất động sản trị giá 350 tỷ.

Tòa đồng ý để bà Thảo sở hữu tiền, vàng, ngoại tệ đang sở hữu tại các ngân hàng trị giá hơn 1.551 tỷ đồng; giao ông Đặng Lê Nguyên Vũ được sở hữu toàn bộ số cổ phần đang ghi tên ông Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên, tương đương số tiền khoảng 5.655 tỷ đồng.

 

Chia sẻ