Lời bài hát “Mượn rượu tỏ tình” đang chinh phục giới trẻ

804

Đây là bài hát mang dấu ấn của cặp đôi BigDaddy và Emily, sáng tác bởi Tiên Cookie… Tất nhiên với bài hát hiện đại như “Mượn rượu tỏ tình” thì có thể cư dân mạng sẽ cần tra lại lời bài hát để hiểu hơn.

Thanh Hồng

Chia sẻ