Hứa Minh Đạt gặp Linh Miu tại khu Xóm Trọ Thiên Đường

722

Xóm trọ thiên đường tập 1, Sự va chạm tình cờ giữa Tùy và Chanh là mở đầu cho câu chuyện tình làng nghĩa xóm trong Xóm Trọ Thiên Đường.