Gạo nếp gạo tẻ tập 106 : Hùng táo tợn bắt cóc Hân Hoa Hậu đòi tiền chuộc

131

Hùng trốn khỏi trại giam và bắt cóc Hân. Hắn đe dọa cô và yêu cầu gia đình Hân nộp số tiền chuộc lên tới 10 tỷ đồng.