Alan Walker – Ritual (Official Music Video)

189

Đôi mắt bạn đang thắp lên ngọn lửa
Như những ngọn đèn dọc đường
Những ánh sáng đẹp đẽ thắp sáng thế giới
Để chúng ta không cảm thấy mình vô hình
Khi tôi được tạo ra, không phải là không thể phá vỡ
Tất cả chúng ta đều lạc lối trong đêm
Tình yêu là hóa chất, trái tim dễ cháy
Khi chúng ta tắt đèn
Những ngọn lửa nghi lễ
Chúng thắp sáng và hướng dẫn chúng ta
Tỏa sáng bên trong chúng ta
Kêu gọi tất cả la-la-la
Những ngọn lửa nghi lễ
Sự sụp đổ của chiến thắng
Một cuộc bạo loạn đẹp đẽ
Trong tất cả chúng ta, la-la-la, la-la-la
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh
Chúng sáng lên và dẫn đường cho chúng ta
Ngọn lửa nghi lễ
La-la-la
Ánh sáng gọi tên chúng ta
Đêm nay, chúng ta đều giống nhau
Và chúng ta là mặt trời, thắp sáng thế gian
Bóng tối đang thực hiện nghi thức nào đó
Khi tôi được tạo ra, không phải là không thể phá vỡ
Chúng ta chỉ lạc lối trong đêm
Tình yêu là chất hóa học, trái tim đều dễ cháy
Vì vậy, hãy tắt đèn đi
Những ngọn lửa nghi lễ
Chúng thắp sáng và hướng dẫn chúng ta
Tỏa sáng như những viên kim cương
Gọi tất cả la-la-la
Ngọn lửa nghi lễ
Sự sụp đổ của chiến thắng
Một cuộc bạo loạn đẹp đẽ
Trong tất cả chúng ta, la-la-la, la-la-la
Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh
Chúng sáng lên và dẫn đường cho chúng ta
Ngọn lửa nghi lễ
La-la-la

Nguồn Youtube & Musixmatch

Chia sẻ